קסם השקט שבפנים


אגו לא יכל לזהות קסם

רק הלב הפתוח......

הרואה בכל דבר ועניין התפעלות

ונס

וזאת דרך השקט הפועם שבפנים

וזה לא שהלב שלך לא פתוח

אלו התריסים שהגפת עליו

שלשברים ולפצעים היו תלאי

אז הרימי תריסים

כי הוא פועם בך 

בקסם וללא תנאי