top of page

קסם השקט שבפנים


אגו לא יכל לזהות קסם

רק הלב הפתוח......

הרואה בכל דבר ועניין התפעלות

ונס

וזאת דרך השקט הפועם שבפנים

וזה לא שהלב שלך לא פתוח

אלו התריסים שהגפת עליו

שלשברים ולפצעים היו תלאי

אז הרימי תריסים

כי הוא פועם בך 

בקסם וללא תנאי

Comments


bottom of page