top of page

ויהי אור

מהו אור?


אור הוא אמת

אור הוא חוק

חוקיות של הבריאה המתקיימת באופן אוניברסאלי שחל במאקרו ובמיקרו על כולם והכל

אור היא אנרגיית החייםהאור תמיד ישנו

אממה

החסימות בגוף-נפש מעיבים ואף חוסמים את האור מלזרום בחופשיות

כך שאנרגיית החיים נתקעת ונקטעת לכדי ניתוק

ואת ההשפעות הפיזיולוגיות והנפשיות לכך מיותר לציין....


אז רגע לפני חג האורות חג החנוכה

דרך הסדנא נתחבר לנקודות האור והאמת של כל אחד.ת במודע ונעצים אותם.

נגלה את האור בהקשבה אותנטית ואינטואיטיבית ונחזור לחיבור של מהות ואמת.


אם בך הקריאה

מוזמנימות באהבה️ :))
Comments


bottom of page