top of page

ריחה של הרוח

בתנועה כמו בתנועה

את מזיזה ומנפה החוצה את

כל רעשי הרקע  ומתחברת לקול הפנימי האינטואיטיבי

כשאת נופלת לתוך הלב מתוך

המוח הקולני והשתלטני


וכדי לשמוע חיים

את צריכה להקשיב ללב

המגלה לך חירות 

כך שאת נושמת באומץ ומאמצת

את ניגונו הער

כי זו ריחה הייחודית של הרוח שלך

שמדריכה אותך ומכוונת אותך

אל כל הידע החי והער הקיים בך

הנע והמגיב ...


ניחוח התקווה

וכי 'התקווה היא התרופה הכי טובה ללב'


אחחחח נשמי...

ולא בא כבושם ההוא אל ליבך...🧖⁦⁩⁦⁦️⁩留言


bottom of page