top of page

ריפוי בהבעהלפעמים אני נתקלת בטקסט

שפוגע כמו חץ בגופים הרגשיים שלי והר געש מתפרץ

והרי שאני יודעת שהוא הגיע לקיום שלי לרפא ולהתרפא

ואני אוהבת מאוד את הרגעים הללו.

מבחינתי הם רגעי קודש אשר

מטהרים ומזככים את נפשי


תרגיל לריפוי בהבעה:


שבי לך לבדך בחלל שקט והדליקי נר למולך.

כתבי לך מכתב שבו היית רוצה לשמוע את שיאמרו לך

(בגופים שונים ובדמויות שונות):


~ את יכולה לדמיין את הבוגרת שבך אומרת/מקריאה לילדה קטנה שבך


~ את יכולה לדמיין את אחד ההורים שלך מקריאים לך את שכתבת


~ את יכולה לדמיין כל אדם באשר פגע בך מקריא לך


בסוף הקריאה מוזמנת לומר לעצמך:

'אני סולחת לעצמי על כל קושי שהבאתי לחיי,

אני סולחת לעבר שלי שלא יכל להיות אחרת'

ולקחת נשימה עמוקה ולשבת עם הרגשות שעולים ולחבק אותך בחמלה.


ולעשות שם סליחה בינך לבין עצמך ואף עם הדמויות שבחרת.Comentários


bottom of page