top of page

ריפוי הילדה הפנימיתבכולנו ועדיין בבגרותנו ישנו מקום הזקוק לנראות והצורך באהבה לילדה הקטנה


והרי שאם יחיה האדם באשמה על הריק והחוסר נפקדות של הוריו שחווה בילדות

יתרוצץ הוא בין מפגשי 'אהבה' ממתיקים ואשלייתיים

ואלו התרוצצויות לא אחרות מאשר בריחות והתמכרויות מסממות


בריחה מלזהות את הרגש, לקבל ולהרגיש את חוסרייה של הילדה הפנימית שבה ולהביא לה אהבה


וכדי לצאת ממעגל ההתמכרות

הבוגרת חייבת לקחת אחריות ולהיות ההורה התורן של הילדה הקטנה ולעשות עמה חסד ולהביא אהבה עצמית על כל חוסר הנפקדות של ההורה

ומשם תתרפא ויכיר בה במלאות שהיא כבר


זהו רק פצע ישן נושן המבקש הכרה ואהבה במקום פיזור אנרגיות מיותרות התקפות לכמה רגעים.


זמן של גמילות חסדים...Comments


bottom of page