top of page

ריפוי-הרפיה

כשמופיע איתותי כאב/חולי/תחושות פיזיות בגוף כסימפטומים

וכל דיס-הרמוניה בגוף זהו סימן של הגוף

להעביר מסר שלא נלקחה אחריות במודע ולכן הגוף (תת המודע)

לקח אחריות על המקומות הללו בנפש

הוא למעשה מדבר את שלא דובר

מביע את מה שלא בא לידי ביטוי

ומאותת למודעות, הכרה וריפוי


גוף ונפש שזורים וקשורים זה בזה

ובשביל לעשות שינוי ולהרפא

צריך להכיר ברצון ובהסכמה לו

לקחת אחריות

ולנקוט בתנועה ופעולות אשר יקדמו את השינוי לקראת ריפוי


ריפוי=הרפיה

Comments


bottom of page