top of page

ריפוי כאב

אף אחד לא מגיע לטיפול כי טוב לו.

מגיעים לטיפול כי יש כאב.

הפחד לפגוש בכאב הרבה פעמים מרתיע מלהסכים לטיפול.

דוחקים אותו ומכחישים עד כדי כך שהוא לא מדובר ומטופל ועובר דורות קדימה.כאב נפשי-/פיזי הוא סממן לכך שיש חוסר הלימה וסטייה מדרך הישר של המערכת הפנימית.


לפרום כאב לוקח זמן ולפעמים הרבה זמן עד שישנה מוכנות והסכמה, כל אחד בקצב ובריתמוס האישי שלו.Commentaires


bottom of page