top of page

רפואת תדרים ככלי לריפוי

האלוקות - הניצוץ הרוחני נמצא בכל אחד ואחת מאיתנו

עם השתלשלות הנשמה לגוף פיזי וחיים ארציים וגשמיים

קיבלנו גם חלק אגואי/אישיותי

על מנת לשחק את משחק החיים עבור התפתחות הנשמה.


כאשר המסע העיקרי כאן הוא גילוי כל הכוחות שבנו (חיבור בין שמים וארץ ובריאת מציאות) והזכרות במי שאנחנו דרך הסרת הקליפות והחסימות אשר מכייל את הכלי (הגוף והלב)

לאור הגנוז ולגילוייו

קליפה=חסימה (תחלואה, כאב)

טומאה=אטימה (אטימת הלב)

חטא=החטאה (דרך השלילה)


ברפואת תדרים אשר משלבת את המשולש המקודש גוף-נפש-נשמה ניתן להתמיר אנרגיה; מכיווץ לפתיחה, מחושך לאור וכן הלאה וכל זה משפיע אחד על השני והשלישי.


לא ניתן לשנות ולרפא מה שלא מכירים בו.

הסכמה לריפוי היא השלב הראשון והכרה בנמצא על מנת לאפשר לשינוי ולהתמרה

ולכיול הכלים הארציים לעוד הכלה של אור אלוקי


התפכחות מגיעה לפני מהפיכה...


אז מהי רפואת תדרים-טיפול אנרגטי? טיפול אנרגטי כחלק מרפואת תדרים היא בעיניי רפואת העתיד אשר למעשה במשפט קצר אחד היא; טיהור והתמרה של תדרים. הכל זה אנרגיה והכל מתחיל באנרגיה ובאיכות הזרימה שלה לגופים שלנו. באם ישנה דיס-הרמוניה בגופי הרגש הזרימה נתקעת וישנו חוסר איזון ותקיעות במערכת אשר עלולים להוביל לכאב/חולי וכו'. הטיפול האנרגטי מציע לפתוח את הקשרים/חסימות בגופים על מנת שתהיה זרימה הרמונית של אנרגיית החיים. בשונה מהרפואה הקונבנציונאלית שמטפלת בעיקר בסימפטום כדי להעלים אותו, בא הטיפול האנרגטי שהוא טיפול טבעי ומטפל בשורש של הרגש התקוע אשר מצוי בתת המודע ופותח את החסימה לזרימה של אנרגיית החיים הטבעית. ניתן לטפל בכל תחום ואתגר ואף להעצים תחומי חיים. הערות והארות * הטיפול נעשה מרחוק (פרטים נוספים ניתן לקבל אצלי) * אורך הטיפול כשעה+ * טיפול לא מבטיח דבר מלבד המדויק לו להיות ולהתגשם עבור המטופלת לאותו הזמן * הטיפול ממשיך לעבוד כשבוע מסיום הטיפול עם תמיכה לאורך התהליך בהמון אהבה ובריאות איתנה! ♡הקליניקה♡ https://www.wildwoman.co.il/clinic


עוד על רפואת תדרים וטיפים למניעת תחלואה:

Comentários


bottom of page