top of page

שבירה לב וגוף
אחת התבניות הרגשיות או הנושאים שעולים לאחרונה בטיפולים אצלי ואצל המטופלות שלי בטיפולים האנרגטיים כחלק מרפואת תדרים

הוא הנושא של שברון לב וגוף


אנחנו חיים בתקופת מעבר

בין העולם הישן שמתפורר ומתפרק לבין בניית העולם החדש

אפשר לקרוא לזה התקופה שבין יציאת מצרים לבין כניסה לארץ המובטחת


זהו תהליך מטלטל שבו כל המבנים הפנימיים (דפוסים, אמונות, פרדיגמות..)

מתערערים והמבקשים הקשבה ובחינה מחודשת מתוך נאמנות ללב ולמהותנו הגבוהה אשר משתקף

למתרחש מחוצה לנו


קשרים ומערכות יחסים, זהויות עצמיות, קריירות, מבנים ומוסדיות וכל שאר מערכות למיניהן, שאינם משרתים אותנו (ברמת הנשמה) ואת העולם החדש קורסים, מתפנים ומשתחררים למדויק ולנכון יותר שיגיע


שבירה של האגו לטובת הנשמה (הפרטי והכללי)


תהליך ושינוי שכזה עלול לשבור לנו את הלב כי מה ומי שהיה מוכר לנו (בכל תחומי החיים) עשוי לא להיות בהלימה למהותנו הפרטית והאנושית הכללית


אז להיות ולזהות את הרגשות שעולים מבלי להזדהות עמם,


להיות הצופה והמרגישה מבלי ליפול למרה שחורה


להישבר ולהשתבלל

ולתת לגוף וללב זמן להחלים ולעכל


ולפנות מקום לחדש שיגיע

הם הכלים לריפוי...

להרפות אחיזה והיצמדויות למיניהן מהישן/העבר ולפתוח ידיים לקבלת החדש


ריפוי=הרפיה


אבולוציה וטרנספורמציה במיטבם


ולזכור ששבר זה דרכו של הבורא

להכניס לכלי (לגוף וללב)

עוד אור


לעזרה ולתמיכה רגשית-נפשית לחצי כאן


Σχόλια


bottom of page