top of page

שינוי ותנועה

שינוי ותנועה מתרחשים כל הזמן

אם יש דבר קבוע בטבע זהו השינוי

באם נרצה ובאין אם לא.

אנחנו כל הזמן משתנים וכל הזמן בתנועה

שום דבר לא קופא על שמריו


ובשינוי כמו בשינוי

השכל יכל לקלוט רק מה הוא עלול להפסיד

ולא בהכרח מה הוא עשוי להרוויח

ללכת אל הלא נודע

הוא פחד מוות לאגו


אבל רק במקום של האי וודאות וההרפיה מתוצאה ידועה מראש

קסמים וניסים מופיעים, בדיוק במקום שהשכל הישר לא יכל לתפוס


אין שום דבר רע בלהציב מטרות ויעדים

אך להשאיר מקום לבריאה להפעיל את קסמיה ולהפתיע


הרפיה = ריפוי

שינוי = שי , נוי

נס = מתרחש כאשר הבריאה מכופפת את חוקי הבריאה רק בשבילךלהביע כוונה,

לעשות השתדלות

ומתוצאה מסוימת לשחרר שליטה

ולזרום עם התנועה שלעתים תוך כדי תנועה גם משנה כיוונה


כלל לא יציב ופשוט לאגו

אך מרפא ומשחרר לחופשי את הנשמהComments


bottom of page