שיקוף


מה שאת רואה באחר

קיים בך


לטוב ולפחות טוב...

מה את בוחרת לראות?