שירת הים




קול הנהר

הוא קול העורקים בגוף

קול האגם הוא קול הורידים

וקול הים הוא

כל הלב...


אני טיפה בים והים כולו