top of page

שיר אהבה פשוטתיגע בי בנשמה

ותלטף את הלב שעבר אובך ואבק דרכים

הייתי רוצה אהבת רוח וניחוח של תשוקה משוגעת

ושלא תיגמר לעולם


הייתי רוצה לחיות איתך בפשטות ובחופשיות הלב

ובגוף ללבוש יושרה ואמת


הייתי רוצה שהאדמה תישא את רגליי ביציבות עד אליך

ושהרוח תהיה לי לתמיכה גבית


אך לפני כן...צריכה אני לדעת


האם אתה מסוגל ללבוש עליך אהבת אמת

והאם אתה יודע להיות חבר של הנפש?

אך יותר חשוב

האם אתה משאיר את ליבך פתוח כשכאוטי וכאוב?


כי הרי ש'טעויות' נעשה ובחוויות נתנסה

וזוהי ההשלמה המושלמת של חוסר המושלמות של קשר


נשמה שלי

אם אתה שומע ומרגיש את תדר מילותיי

וחזיוניי

ולכשתבוא, בוא בשלמותך ולא במושלמותך


בוא מתוך האור והחיבור אליך

בוא חשוף, פשוט ואמיתי

ואז לבטח אזהך...


מעניין מי אתה ובחיי מה מעשייך?Comments


bottom of page