top of page

שיר ללא שם


היא משתוללת כילדה

ורוקדת שתי וערב על צירי הזמן השונים

היא נעה בין המימדים

ולומדת לשחרר תכנות והתניות

מעידני עידנים


מטבעה היא חוקרת, שואלת

ומלקטת ידע מימים ימימה

כשסבתא אחת שלה היתה אומרת

'יאבינתי רק שמרי על עצמך ותהיי לי בריאה'

והסבתא השנייה היתה מספרת לה סיפורי מעשיות לפני השינה


היא לא עושה לה גורו שם בחוץ

כי היא מחוברת לידע קדום ועתיק

והוא המשמש לה מצפן פנימי

להתהלך כפי שהנשמה יעדה לה

במימד הארצי


היא אחת כזו שמתבוננת החוצה ופנימה

ולומדת

ובעיקר נזכרת

נזכרת מי היא

דרך מי ומה

שהיא כבר לאKommentare


bottom of page