top of page

שכחת האור

עודכן: 10 בדצמ׳ 2020הנח לחישה על הלחי שלי

והנח ליורה לשטוף משקעי קיץ


זיכרונך הוא זכרוני

הוא הדלק שמניע אותי

לעשייה והוויה של מהותי


אך לפעמים גם אני נופלת לתרמית הפחד

ונשאבת בספירלה רגשית


חוויית החושך אינה שורדת כשהיא יוצאת לאור,

כך לחשת לי

כי החושך איננו העדר אור

הוא רק ממסך עליו

וכי האור תמיד, תמיד בנמצא

אז אני,

מכירה בחושך ובמשקעים

ומשם

ויוצאת לאור

Comments


bottom of page