top of page

תודעה ישנה לעומת חדשה ליצירת מציאות

בעידן הישן

ובתודעה שאנו יוצאים ממנה ואשר התפתחנו דרכה

החיים זמנו אירועים ואנשים

מסוימים המגיעים כאתגר/טריגר/כאב כדי להציג לנו היכן עדיין אנחנו לא חופשיים.

הנסיבות הללו למעשה מסמלות את השטחים האפורים שאנחנו לא ממש רואים ומודעים אליהם.

כאשר כאב או דיס-הרמוניה היו הזדמנות והזמנה לקריאת השכמה מהנשמה, להתפכחות ולריפוימניתוק לתיקון


אך בעידן החדש (עידן הדלי)

ישנה אפשרות בקפיצות קוונטיות

ליצור יש מיש,

התפתחות שהיא מאור לעוד אור

ולא בהכרח מהחוסר, חושך וכאב


יש מיש לעומת יש מאין אפשרי יותר מתמיד עבור אלו שבוחרים לצאת לחופשי מתודעת קורבנות לתודעת אחריות ובריאת מציאות רצויה ומיטבית...
לעזרה ותמיכה נוספת:

Komentarze


bottom of page