top of page

תודעת הגוף-נפש

ריפוי לא עוסק רק בהבראת הגוף-נפש אלא בתודעה


בתפיסות העולם, בנרטיבים, זהויות והזדהויות ובשינויי ההתמרה


כך


שהביולוגיה של הגוף-נפש-רוח


היא היא התוכנית הפנימית המוקרנת מהתודעהמה מוקרן לך?Comentarios


bottom of page