top of page

תנועות הלב


את רגישה וערה

לתנודות והתדרים החולפים בך

וכל תדר שעולה מתהומי מצולות הנפש

מגיע לחוף לבך

כדי להתנפץ ולנפץ בך אשליות

גלי בך את השקט שבתוך הסערה

ולאחר המבול הנפשי

הלב בהחלט חוזר לפעום

בקצב סדיר ובתנועות ובתדרים 

של אהבה...

גבולות ההיגיון מתנפצים בך

דבקי בטוב


לא הכל הגיוני בריפויו של הלב המתעורר

הבריאה שבך אומרת את דברה

"לב טהור ברא בי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי"

Comments


bottom of page