תנועות הלב


את רגישה וערה

לתנודות והתדרים החולפים בך

וכל תדר שעולה מתהומי מצולות הנפש

מגיע לחוף לבך

כדי להתנפץ ולנפץ בך אשליות

גלי בך את השקט שבתוך הסערה

ולאחר המבול הנפשי

הלב בהחלט חוזר לפעום

בקצב סדיר ובתנועות ובתדרים 

של אהבה...

גבולות ההיגיון מתנפצים בך

דבקי בטוב

לא הכל הגיוני בריפויו של הלב המתעורר

הבריאה שבך אומרת את דברה

"לב טהור ברא בי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי"