top of page

תפילה לזימון עזרה מהמלאכים וההדרכה הרוחנית שלכן

אתם שבאים אליי באור ואהבה

אתם שמדריכים אותי לנוע במסע

אתם שמלווים אותי בזמן הזה ובכולם

אתם שיודעים מה שאני טרם יודעת

מלאכי עליון

מלאכי תחתון

וכל ההדרכה הרוחנית שלי מהאור הכי גבוה ומבורא עולם

מוזמנים להתערב בחיי

ולעזור לי בכל תחום שמהווה לי אתגר או קונפליקט.

מוזמנים להעצים ולמנף את היעוד והמשימה הנשמתית שלי

לחיים של הרמוניה, קלילות וזרימה ושכל מה שיגיע אליי

יגיע בטוב, באור ובאהבה.וכך קורה,

תודה תודה תודה!
Comments


bottom of page