תפילה לזימון עזרה מהמלאכים וההדרכה הרוחנית שלכן

אתם שבאים אליי באור ואהבה

אתם שמדריכים אותי לנוע במסע

אתם שמלווים אותי בזמן הזה ובכולם

אתם שיודעים מה שאני טרם יודעת

מלאכי עליון

מלאכי תחתון

וכל ההדרכה הרוחנית שלי מהאור הכי גבוה ומבורא עולם

מוזמנים להתערב בחיי

ולעזור לי בכל תחום שמהווה לי אתגר או קונפליקט.

מוזמנים להעצים ולמנף את היעוד והמשימה הנשמתית שלי

לחיים של הרמוניה, קלילות וזרימה ושכל מה שיגיע אליי

יגיע בטוב, באור ובאהבה.וכך קורה,

תודה תודה תודה!