תפילה לעזרה מההדרכה הרוחניתאתם שבאים אליי באור ואהבה אתם שמדריכים אותי לנוע במסע אתם שמלווים אותי בזמן הזה ובכולם אתם שיודעים מה שאני טרם יודעת מוזמנים להתערב בחיי ולעזור לי בכל תחום שמהווה לי אתגר או קונפליקט תודה תודה תודה !