top of page

תפילה לרוח

החזירי את כוחך רוחך

מעבדויות רגשיות


החזירי את כוחך רוחך

מהדאגות והחששות


החזירי את כוחך רוחך

ממלחמות מיותרות


החזירי את כוחך רוחך

מסמכויות חיצוניות


החזירי את כוחך רוחך

אליך לתוכך


החזירי את כוחך רוחך

וגלי בך ריבונותך


תפילה שאני אומרת לעתים כשאני מרגישה שכוחי נחלש:


' אני קוראת לרוח הנצחית שלי לחזור אליי

מהיכן שהתפזרה ולמלא את הווייתי בעוצמה האותנטית וחיבור

למהותי הגבוה שהתברכתי בה על ידי הבורא '

וכך קורה ,

תודה

תודה

תודה


Comments


bottom of page