top of page

תנועה תודעתית


התפילה שלך תמיד נענית

התפקיד שלך לזהות 

את ההיענות גם כשהיא לא לרוחך

גם כשהיא מגיעה בחבילה שונה ממה שחשבת

במיוחד כשהיא מגיעה כטריגר

שצובט לך, מכווץ לך ומאתגר אותך


ביקשת, פיללת

עכשיו תורך לעשות השתדלות...
בתמונה: מרצה ורוקדת על הקשר בין תנועה ותודעה

Comments


bottom of page