top of page

תפילתיתפילתי לעת הזו....


מי יתן

והנשמות שלנו יתחברו בשדה של חסד, אהבה וחמלה


מי יתן

ותעטוף אותנו השכינה במקום שבו עטפו מיסוכי תודעה


מי יתן ואור השכינה תזלוג להיכלי הנשמה


מי יתן ואלוהים ירחף מעלינו ונרגיש בנו בן לוויה


מי יתן ונפתח את שערי ליבנו ויתפרצו השלום והאהבה

במקום בו היו חומות ומירורי בכי רע


מי יתן ונזכה לבריאה ויצירה מחודשת

משותפת ומאוזנת והתחשבות לכל צורות הצומח, הדומם והחיה


מי יתן ונדע אור, אחדות ושלווה וימים של חסד על פני האדמה


מי יתן,

אם לא אני, את ואתה...

Comments


bottom of page