top of page

תפילת יעוד


אלוהיי,


תן לי את הכוח האנרגיה והמשאבים לפזר אור וריפוי. הרחב בי את הכלי שאני לעוד אור ולקבל ולהוות השראה ממך.


אפשר לי לקרוא בבהירות את התוכנית האלוהית שיצרת ובחרת למעני על מנת לנצל את החיים האלה לנתינה ולעשיית טוב לכדי שאוכל בסופו של גלגול חיים זה לומר לך שהשתמשתי בכל הכישרונות והמתנות שהענקת לי להגשמה וסיפוק ולעזרת הזולת


אמן!

Comentários


bottom of page