top of page

תפקיד החושךהחושך מתקיים כדי שדרכו נכיר באור שבנו.


הסיבה שיש מגוון של צבעים מתקיים כדי שנבדיל בצבע אחר וכמה

יפה הוא מנעד הצבעים והאפשרות לראותם,

בדיוק מאותה סיבה שפחד מתעורר כדי להעיר אותנו ולהאיר בנו

מגוון ומנעד רגשות ומהויות כמו החמלה והאהבה ללא תנאי.


והכל הם חלקים חלקים של השלם כולו.

כולנו שווים בעיניי הבריאה כי נוצרנו ובאנו מאותו מקור ונחזור לאותו מקור רק ברמות תודעה אנרגטיות שונות.


הבורא לא עושה איפה ואיפה, הוא אוהב וחומל על כל בריאתו

באופן שווה גם כשהאדם בוחר בגוונים החשוכים יותר.

אז מי אנחנו שנשפוט את האחר??

רק עלינו, עלייך, עליי, חלה האחריות ובכל זאת

נסור מרע ונבחר בטוב...

כי בכולנו ידע של מוסר ואתיקה אנושית.

רק במימד הארצי ובפלנטת ארץ יש את ההזדמנות לכך.

נצלו זאת....ורק לטובה!Kommentit


bottom of page