אומץ


אומץ הוא לא העדר פחד

אלא ההסכמה ללכת אל הלא מודע

יחד עם הפחד


כשאת מפוחדת עד כדי פחד מוות

זכרי שאלו חלקים של האגו שמתמוססים

הנשמה שלך לא מפחדת ויודעת לאן היא דוחפת אותך...

מסך של

בהירות ורהיטות מתגלה

לאמת אחרת המתקיימת בך