תודהבנפילותיי ובקומי

בתלונותיי ובתפילותיי

בצחוקיי ובבכיי

במלאי ובחוסרי

בחטאיי ובקידושיי

באנושיותי וברוחניותי

במותי ובחיי

באבליי ובריקודיי

ובכל מעגלי החיים באשר הם

אתה משגיח מעליי

בהשגחה פרטית מדויקת ומדוקדקת


תודה אבא שבשמיים...