חסד


חסד-

פעולת הבורא שעוברת דרך נדיבות ואדיבות של בן אנוש

שהיה במקום הנכון ובזמן הנכון