top of page

לא!כשמישהי אומרת 'לא'/מסרבת

אין זה משתמע לשתי פנים גם אם בבפנים יש קמעה של 'אולי' וקמעה של 'הסכמה'

אך הפה אמר את דברו אשר

מגיע מתוך ציר כוח פנימי אשר יודע להגיד את האמת לאמיתה

סלקציה המבטאה את רצונם של הגוף-נפש היא היא שמירת הגבול הבריא והאותנטי


גבולות מתוך קשב הגוף נועדו לשמר את החופש, המהות והאותנטיות


הקשבה להם תציב גבולות בריאים

לך ולעולם שמולך...


לקבלת השאלון- האם חיה מתוך אותנטיות? :


לקבלת השאלון- האם חיה חיים חופשיים? :Comments


bottom of page